xxx, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn800, porn900
OGRODY CZARNUSZKI inwestycja mieszkaniowa objęta programem Bezpieczny Kredyt 2%

P.P.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że :

Administratorem  Państwa danych jest Eko Development Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie 04-844, ul. Patriotów 110 lok. 214 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000905760 (dalej Spółka).

Dane osobowe naszych klientów, kontrahentów, współpracowników i użytkowników  serwisu www.ekodevelopmentpolska.pl

zbierane są przez Spółkę jedynie wówczas, gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi na to dobrowolną zgodę.

Na stronie Serwisu www.ekodevelopmentpolska.pl

jest umieszczony formularz kontaktowy, w którym Użytkownik może podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Jednak decyzja o wypełnieniu formularza kontaktowego i podaniu wybranych danych osobowych jest dobrowolna i należy do Użytkownika, ale konieczna do umożliwienia kontaktu ze strony Spółki.

Dane osobowe podane przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularza kontaktowego w Serwisie będą wykorzystane w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zawsze na mocy ważnych podstaw prawnych. W naszym przypadku obejmują one przede wszystkim wykonanie zawartych umów lub konieczność podjęcia na Państwa żądanie niezbędnych działań przed zawarciem umowy, ewentualnie realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu bądź wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo Państwa danych. Nie udostępniamy ich innym, nieuprawnionym osobom czy podmiotom, chyba że jesteśmy do tego prawnie upoważnieni.

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@ekodevelopmentpolska.pl lub korespondencyjnie: ul. Patriotów 110 lok. 214, 04-844 Warszawa.  W dowolnym momencie mogą Państwo poprosić o dostęp do swoich danych, ich poprawienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania poprzez kontakt z  powołanym Inspektorem Ochrony Danych.